We use cookies to improve the website and your navigation experience. To accept cookies continue to browse the site or click here  For more information on how we use cookies and how to disable them, please visit our Cookies Policy

Czech Republic

 
Czech Republic  

Česká republika

   
Celgene s.r.o
Novodvorská 994/138
14200 Praha4

Telefon: +420 241 097 603
Fax: +420 241 097 600

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)
Povinnost vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příbalová informace pro uživatele (v závorce je uvedeno datum poslední aktualizace): 

 Hlášení nežádoucích příhod a závad v kvalitě léčivých přípravků
na tel.: +420 241 097 607
fax: +420 241 097 606
E-mail: drugsafety-czech@celgene.com

Lékařský informační servis
Vaše dotazy týkající se léčivých přípravků naší společnosti posílejte prostřednictvím:
e-mail: medinfo.cz@celgene.com
Fax: +420 241 097 600
Tel.: +420 241 097 611